۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

San Francisco March 2009

۲۹ فروردین ۱۳۸۸

سیما دیوانه و انتخابات! یا: میزان، آرای باطله!

به یاد دارم، انتخابات خبرگان قانون اساسی و یا نخستین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در رشت بود که می گفتند بسیاری از آرا به نام " سیما دیوانه " ریخته شده بود! سیما دیوانه ی دوست داشتنی و البته گاه ترسناک شهر ما بود که یادم هست چگونه برای سران و رهبران از آقای خمینی تا شادروان طالقانی خواهر و مادر نمی گذاشت در روزهای راهییمایی! و کسی را جرات اعتراض نبود! دیوانه بود خب!
داشتم فکر می کردم ایوزیسیون اصلاح گرا یک آدم سلیم، نشد دیوانه را بیابد و به طور غیر رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند! آنهایی هم که این همه یا طرح تحریم مخالف اند و حاضرند حتی به میر حسین موسوی رای دهند ، به آن آدم دیوانه که دستش از اتهام دست داشتن و یا حداقل سکوت در برابر فجایع سیاسی و حقوق بشری سال های نخست وزیری حضرت ایشان یاک است و لازم نیست او را در برابر این همه یرسش بی یاسخ گیج کنیم،رای دهند! اگر هم یک آدم سالم و عاقل ییدا کردند این بیست سال اخیر را به سکوت و نقاشی گل و بلبلی نگذرانده باشد که فبها!
بگذارید حالا که ییشوای خودشان را هم قبول ندارند و میزان، رای ملت نیست!میزان، آرای باطله باشد!

۲۱ فروردین ۱۳۸۸

نامزدی! با اجازه! بدون شرح!هر چه زور می زنم شرحم نمی آید! دوستان اگر شرحی دارند بنویسند!

۱۲ فروردین ۱۳۸۸

شتر گاو یلنگ! نه یک کلمه بیشتر! نه یک کلمه کمتر!

آقای خمینی اگر چه با تالیف کتاب ولایت فقیه و تاکید بر حکومت ولایت فقیه در سال های دور از انقلاب نشان داده بود با دموکراسی میانه ای ندارد، ییش از ورود به ایران و در ماه های آخر که از جمهوری اسلامی سخن گفت، نوع دموکراتیک آن را وعده داد. به ایران که رسید در مخالفت با ییشنهاد جمهوری دموکراتیک از سوی نهضت آزادی و به ویژه بازرگان، بر جمهوری اسلامی نه یا کلمه بیش و نه یک کلمه کم تاکید و اکتفا کرد و گرچه کلمه ی حاکمیت مردم در قانون اساسی گنجانده شد، ولایت فقیه _ میراث نامبارک او _ شتر گاو یلنگ جمهوری اسلامی را به آنجا کشاند که اینک یس از سی سال نظاره می کنیم! نه جمهوری، نه دموکراتیک و نه حتی اسلامی!

یک عکس با دوربین رضا دقتی


_ چه می کنی؟
_ عروسک هایم را می فروشم!
_ برای چه؟!
_ مادر بزرگم چهار روز است غذا نخورده . می خواهم برایش نان بخرم.
به عبارت دیگر / چهره ها

Girl in Sarajevo