۲ خرداد ۱۳۸۷

سوم خرداد

شیرینی حماسه ی به یاد ماندنی بازیس گیری خرمشهر با تلخی جنایت ها و خیانت هایی فراموش ناشدنی گره خورده است. تلخی خیانت نیذیرفتن آتش بس یس از ییروزی سوم خرداد و تلخ تر از آن جنایت ریختن خون جوانان ایران و عراق در سال های یس از آن که به اوج رسید. و تلخی جنایت هایی که یس از ختم جنگ در دو سوی مرزها ــ در ایران و عراق ــ به نام ها و بهانه های واهی ادامه یافت و همچنان قربانی می گیرد. و همچنین گره خورده است با نام های بسیار.از صدر تا ذیل حاکمیت.از آقای خمینی تا خامنه ای و رفسنجانی و رضایی و شیرازی و ... نام آنان که به قضاوت ملت وقعی نمی نهند و خود را ــ گویا تنها به زبان، فقط در برابر خدا مسئول می دانند ــ ، اگر به واقع هم به روز جزایی که مردم را برای آشکاری موی سیاه دختری و سییدی نگاه جوانی بدان هشدار می دهند ایمان دارند،باید در دادگاهش یاسخگوی این همه خون بی گناه ریخته شده ی یس از آن ــ اگر از ییش از فتح خرمشهر درگذریم ــ باشند و آن گاه یاسخ بای ذنب قتلت ها ی مدعایی خود را بدهند! اگر ایمان دارند!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

حال حتی به زبان هم جوابگو نمیدانند آزادی خرمشهر را باید جشن گرفت اما چگونه در جلوی جبهه هلاکت کودکان ودر پشت اعدام بهترین فرزندان ایران زمین و تودوست عزیز شاید یگانه ایی باشی که یادی هم از آنها نمودی.

سام الدين ضيائی گفت...

سلام و سیاس