۶ شهریور ۱۳۸۹

با شرح
این جمله خطرناک را محمود احمدی نژاد نگفته!این حرف جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکاست!

هیچ نظری موجود نیست: