۵ مهر ۱۳۸۶

برائت

...
گوش کنيد اي شمايان، در منظري که به تماشا نشسته‌ايد
و در شماره، حماقت‌هاي ِتان از گناهان ِ نکرده‌ي ِ من افزون‌تر است
با شما هرگز مرا پيوندي نبوده است
...
من از هرچه با شماست، از هر آن‌چه پيوندي با شما داشته
است نفرت مي‌کنم:
از فرزندان و
از پدرم
از آغوش ِ بوي‌ناک ِتان و
از دست‌هاي ِتان که دست ِ مرا چه بسيار که از سر ِ خدعه فشرده است.
...
غرور ِ من در ابديت ِ رنج ِ من است
تا به هر سلام و درود ِ شما، منقار ِ کرکسي را بر جگرگاه ِ خود احساس
کنم.
...
از مردان ِ شما آدم‌کشان را
و از زنان ِتان به روسبيان مايل‌ترم.

...
من از خداوندي که درهاي ِ بهشت‌اش را بر شما خواهد گشود، به
لعنتي ابدي دلخوش‌ترم.
هم‌نشيني با پرهيزکاران و هم‌بستري با دختران ِ دست‌ناخورده، در
بهشتي آن‌چنان، ارزاني‌ي ِ شما باد!
...
احمد شاملو ـ بخش هايی از شعر تنها

۳ نظر:

ناشناس گفت...

امرتان اجرا شد دوست گرامی! راستی ما امشب رفتيم کنسرت مونيکا جليلی با گروهش. فردا شب در Thousand Oaks و شنبه در ارواين برنامه دارند. اگر اون طرفا هستيد از دستش نديد... به اميد ديدار شايد در مهرگان:)

nazkhatoun

ناشناس گفت...

امرتان اجرا شد دوست گرامی! راستی ما امشب رفتيم کنسرت مونيکا جليلی با گروهش. فردا شب در تازند اکز* و شنبه در ارواين برنامه دارند. اگر اون طرفا هستيد از دستش نديد... به اميد ديدار شايد در مهرگان:)

*Thousand Oaks
nazkhatoun

ناشناس گفت...

سلام بر نازخاتون عزيز و سياس، من هم اميدوارم در جشن مهرگان امسال زيارتتان ميسر شود.به اميد ديدار ( در اورنج کاونتی يا ييرز کالج؟!) ارادتمند