۱۹ شهریور ۱۳۸۶

ديروز، و ... امروز

ديروز


امروز


شعار جشنواره ی ديروز در کليسای جامع سنت سوفيا که متعلق به يونانی های مقيم لس انجلس است « Eat,Dance,Live» بود.در جشن و شادی یونانیانی که از زندگی می گفتند شریک شدم. و غروب امروز که به محل تجمع کم تر از سی تن از ايرانی های معترض در مقابل ساختمان سی ان ان رفتم ، نه تنها به خاطر تعداد که شعار مرگ مرگشان از رفتن ميانشان خجالت کشيدم. شعارها دور مرگ می چرخيد! «Down with Terrorism...Down with the Mullahs...» .آن هم با ريتم های ايرانی!همان طور که در روزهای انقلاب ۵۷ مرگ بر امريکا می گفتند!
تازه با آن جمعيت خطاب به
سی ان انی ها هم شعار می دادند که بياييد و از ما گزارش تهيه کنيد! يناه بر خدا!
...
آن که از مرگ می گويد و بر ديگری مرگ می فرستد چگونه می تواند قتل را محکوم کند؟چه ضمانتی است که همين آدم که آرزوی مرگ می کند خود سبب مرگ نشود؟! همين تنفر نيست که تنها ۳۰ نفر را به تجمع در شهری می کشاند که بيش از ۳۰۰۰۰۰ ايرانی دارد؟! چقدر غصه خوردم که چرا همه با همه رنگ يرچم و شعار چب و راستی نبايد تروريسم دولتی را محکوم کنند! و نه با مرگ! البته!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

21mehr.comشهلا
درود بر تو دوست گلم
وقتی عکسها را دیدم فکر کردم رفتی به یونان، اما خودت توضیح دادی متوجه شدم.

سام نازنینم مگر مردم ما چی به جز این فرا گرفتند!؟
مگر نه این که اینها همانانی هستند که انقلاب را به ثمر رسوندند و پس از رای دادن به جمهوری اسلامی تحمل نکردند و فرار با بر قرار ترجیح دادند!؟....
تندرست و شاد زیوی
بدرود.