۲۲ آبان ۱۳۸۶

همسرايان

سادگی و روانی فيلم هايی از اين دست ــ مثل عمو سيبيلو و سازدهنی ــ را دوست دارم.می توانی دور از ییچیدگی فریب و وفور خشونت رايج، سال ها در آن ها زندگی کنی! اين چند دقيقه را زندگی کنيد[ببينيد]!

قسمت اول

قسمت دوم


محصول سال ۱۳۶۱ کانون يرورش فکری کودکان و نوجوانان ، کاری از عباس کيارستمی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شهلا

انتخاب هایی بسیار زیبا بود سام نازنینم.