۱۷ تیر ۱۳۸۷

تجربه های گزاف، جنگ و رفراندوم

• خطر بیخ گوش جدی تر از آن است که صبر کنیم و ببینیم چه می شود! چه آن ها که قند آمدن آمریکا و هبه ی دموکراسی در دلشان آب می شود و چه آنان که دل شوره وادارشان می کند تا با حاکمان هم صدا شوند! کمی هم به «دنیای واقعی» بپردازیم...


متن یادداشت در اخبار روز و اخبار گويا

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ما نمیدانیم آنچیست که پشت پرده میگذرد!؟

سام الدين ضيائی گفت...

بله شهلای عزیز، به قول شاعر:
حالی درون پرده بسی فتنه می رود/ تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند