۲۰ تیر ۱۳۸۷

Queen Mary

این تصویر را از داخل کشتی کوئین مری در لانگ بیچ کالیفرنیا برداشته ام. چند نفر از این شخصیت های معروف که در این کشتی عظیم غول ییکر تر از کشتی تایتانیک حضور داشته اند را می شناسید؟ سعی کنید ببینید ییش از بزرگ کردن تصویر جند نفر را می شناسید؟ به ویژه یک کدامش را که هنوز عده ای کشته و مرده اش هستند! مسافران را که شناختید، عکس های بیشتری تقدیم خواهم کرد! به جای جایزه!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

That is very nice idea.


loan with bad credit

ناشناس گفت...

من که "شاهنشاه آریامهر" پادشاه فقید ایران زمین را اول از همه دیدم.

راستی خوب بودند ایشون!؟
من که دلم براشون یه ذره شده.