۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

دو تیتر،یک یادداشت!

اعتماد ملی......محسن مخملباف: كروبي، مرهم زخم جامعه ما


امروز......اعلام حمایت محسن مخملباف از میرحسین موسوی
ییدا کنیم یرتقال فروش را!
متن یادداشت

هیچ نظری موجود نیست: