۹ خرداد ۱۳۸۸

یک فیلم،یک یرسش!کدام عنوان را برای این فیلم انتخاب می کنید؟!
_ اخراجی ها
_خدا نزدیک است
_حس ینهان
_آتش بس
_طبل بزرگ زیر پای چپ
_جنایت
_بوی بهشت
_بهشت از آن تو
_نیمه پنهان
_رقص شیطان
_نیمه گمشده
_باشگاه سری
_رنگ خدا
_مردی از جنس بلور
_مرد عوضی
_یکبار برای همیشه
_عملیات کرکوک
_خارج از محدوده
_در انتظار شیطان
_کلوزآپ
_آتش پنهان
_توئی که نمی‌شناختمت
_قهرمان
_نوبت عاشقی
_سرباز اسلام

هیچ نظری موجود نیست: