۱۱ دی ۱۳۸۸

بند یکم بیانیه یک قدم به عقب بود؟!

بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی

گویا عقب نشینی تاکتیکی میر حسین مظلوم در بند یکم بیانیه کارساز نیافتاد!هر چند حتما ییش بینی کرده بود نتیجه را و خواست تا اتمام حجت کرده باشد به عنوان آخرین زنگ خطر ییش از فرویاشی نظام!

واکنش منابع خبری هوادار دولت به بیانیه

محسن رضایی هم که هر وقت طبق معمول می خواهد ماهی بگیرد از آب گل آلود می افتد توی مرداب و لجن مال تر می کند خودش را!کسی می داند تز دکترای رضایی را چه کسی برایش نوشته است؟

نامه ی محسن رضایی به خامنه ای

هیچ نظری موجود نیست: