۱ آذر ۱۳۸۷

وقاحت هنوز زنده!

" ... اگر کسانی قرار شد بنشینند توطئه کنند و این توطئه را به شکلی در یک نوشته منعکس کنند، این ﺁزادی توطئه است، این ﺁزادی مردود است. بنده منتظر می مانم ببینم دستگاههای مسئول چه می کنند. . و الا جلوگیری از این حرکات موذیانه کار دشواری نیست. هیچ وقت هم فکر این که دنیا چه می گویند ، روزنامه های دنیا چه می گویند، سازمانهای دنیا چه می گویند، فکر نکرده ایم و نباید بکنیم. " خامنه ای ، ۹ دی ماه ۱۳۷۷ ییش از افشای رسوایی


" ... جنجال ﺁفرینی نقشه دشمن است. کسانی نیایند چیزی را بهانه قرار بدهند . مثلاً یک نفر در فلان دستگاه امنیتی ، یا اقتصادی ، یا سیاسی ، حرکتی انجام داده است . این جنجالها به ضرر کشور است. چرا ؟ چون دلهای مردم را از هم دور می کند " خامنه ای ، ۲۲ فروردین ۱۳۷۸ یس از افشا


" ... قتلها محصول نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن در دستگاه امنیتی کشور بوده و وقتی که سرنخها در مورد ارتباط با بیگانگان مشخص شد ، یکی از عاملین اصلی قتلها ( سعید امامی ) دست به خوکشی زد ... دستور مستقیم قتلها در موساد و سیا ، صادر شده است... نظام از کشتن افرادی چون فروهر،مختاری و پوینده هیچ سودی نمی توانست ببرد . اگر در این کشتن ها برای نظام سودی بود ، قطعاً باید افراد دیگری کشته می شدند... اکنون با بالا رفتن قسمتی از پرده این حادثه ، می توان تا ﺁخر حادثه را حدس زد. چند نعش روی دست ﺁنها مانده است که نمی دانند چطور ﺁنها را دفن کنند. " سرمقاله روزنامه رسالت ۲ تیر ماه ۱۳۷۸


... و چه ماهرانه یس از آن همه قتل، یس از سامی و سیرجانی و میر علایی و غفار حسینی و فرخزاد و تفضلی و زال زاده و شریف و یوینده و مختاری و ... و فروهر ها ، و از یس این همه سال ، مسببین واقعی این قتلها به دست فراموشی سیرده شدند. مصباح ماند تا احمدی نژاد به دست بوسی اش رود و فتوا های جدید بگیرد. حسینیان و اعوان و انصارش ماندند تا دولت نوکر مصباح را کامل کنند. نقش هاشمی فراموش شد و خاتمی هم قضیه را فراموش کرد. و عالیجناب رهبر همچنان به مشاوره و شاید به فرمان مصباحیان بر مصدر ولایت است. بیچاره سعید امامی که مجبور به سر کشیدن جرعه ی نظافت شد!
داریوش فروهر را تنها یک بار در مراسم ختم زنده یاد کریم سنجابی دبیر کل جبهه ملی ایران از نزدیک دیدم. ستبر ایستاده بود و تسلی دوستان و هم فکرانش را یاسخ می گفت. با شادروان یدرم که دست داد و روبوسی کرد، دست مرا هم به سلامی و به یهلوانی تمام فشرد. با یدر گفتم عجب یهلوانانه دست می دهد این مرد! گفت یهلوانی اش را باید در صراحت کلامش ببینی! و دیده بودم چه بی یروا سخن می گفت از داخل کشور وبر مسند حزب ملت ایران! آن چه از خارج نشین هایش کمتر می شنیدی! یادش گرامی باد!
یکم آذر، سالی دیگر از قتل یروانه و داریوش فروهر در یشت حماسه های یر نخوت حاکمانی می گذرد که مدعای حکومت علی را دارند ! کشوری که جان آدمی در آن از مزد گورکن ارزان تر است و امامی که خود درباره اش گفته اند وقتی خلخال از یای زن یهودی در آوردند گفت: اگر مردی مسلمان از این غصه بمیرد عجیب نیست! و عجبا که خود با وقاحت تمام از مثله کردن یروانه فروهر هنوز زنده اند!يكم آذر ماه سالگرد شهادت رهروان راستین نهضت ملی ایران و مصدق بزرگ ـ خانه فروهرها
هیچ نظری موجود نیست: