۳ آذر ۱۳۸۸

ماندگاری نام زیدآبادی

نام احمد زیدآبادی در کنار نام بازرگان به ماندگاری نام معلم آزاده شان دکتر محمد مصدق به نیکی به یادگار خواهد ماند. همچنان که کاشانی و نواب به خیانت و خشونت، مشهور عام و خاص شدند _ شوربختانه _ نام علی خامنه ای هم در تاریخ و در کنار نام آزادگانی چون زیدآبادی اما به خباثت و خیانت فراموش نخواهد شد!

دوستان عزیز به نظر می رسد می توان نامه ای ، بیانیه ای، چیزکی نوشت برای اعتراض به حکم بیدادگاه ولایت فقیه برای احمد زیدآبادی عزیز

۳ نظر:

خلیل گفت...

سلام، نمی توان نوشت. به کی ؟ به کجا؟ مگر فقط زیدآبادی است؟ آن بی نام و نشان ها چه به سرشان خواهد آمد؟ و چه بر سر هزاران ناشناخته آمده است؟ همه ی خانواه ها و بستگان بازداشتی ها و زندانی ها باید بروند دم زندان با این شعار: یا آنها را آزاد کنید یا ما را زندانی. و از جایشان تکان نخورند. این تنها راه درست اعتراض در جمهوری اسلامی است. کاری که حاکمیت را در بن بست قرار دهد.

,وبلاگ نویسان علیه اعدام گفت...

. ما همه وبلاگ نویسان و همه فعالين حقوق بشر و سازمانهاي حقوق بشر را به پیوستن به این کمپين و به اقدام فوری برای توقف مجازات اعدام در ایران به طور کلی و توقف مجازات اعدام محمد رضا علی زمانی, آرش رحمانی پور؛ رضا خادمی, حامد روحي نژاد و ناصرعبدالحسینی به طور اخص فرا می‌خوانیم . .

سام الدين ضيائی گفت...

سلامبر شما دوست گرانقدر. این نامه هااگر هیچ تاثیری هم نداشته باشد برای ثبت واقعیت ها در تاریخ موثر است!