۱۵ بهمن ۱۳۸۸

بهمن سبز

۲ نظر:

aliabay گفت...

22/11/88

ناشناس گفت...

خبرنگار آژانس ايران خبر ,تهران – ساعت1630:هم اكنون جمعيت بسيار زيادي در بهشت زهرا جمع شده اند , مردم بين خود قرار ميگذارند كه از بهشت زهرا مستقيم به سمت اوين بروند , آنها ميگويند امشب وعده ما مقابل اوين براي آزاد كردن جوان دربند و عزيزانمان است .