۲۴ بهمن ۱۳۸۸

روز عشق

شبانه


ديگرمجالی نيست.
با من به اعتماد هم‌سفر باش
تداوم بی‌آلايش عشق را،
تا سرودی ساز کنم
از تنگنای دل
و به وسواس تمامش بخوانم
که
تو را
تو را
تو را
همچنان تو رادوست می دارم!


هیچ نظری موجود نیست: