۷ آبان ۱۳۸۸

؟؟؟

فوزیه فقط یازده سال داشته که پدرش او را وادار می کند با مردی 24 ساله ازدواج کند. نوزاد "فوزیه عبدالله یوسف" در بیمارستانی در نزدیکی صنعا، پایتخت یمن، مرده به دنیا آمد.
این دختربچه پس از تحمل سه روز درد زایمان روز جمعه (11 سپتامبر)، به دلیل خونریزی شدید درگذشت.
بی بی سی


احمد محمد دور112 ساله، که از پنج ازدواج قبلی خود هجده فرزند دارد، می گوید دوست دارد که
حاصل ششمین ازدواجش با نوعروس 17 ساله اش فرزندان بیشتر باشد.
خانواده صفیه می گویند دخترشان خوشحال است که ششمین همسر احمد محمد شده است.
فرزند ارشد آقای دور شصت و سه سال بزرگتر از عروس جدید پدرش است.
بی بی سی

هیچ نظری موجود نیست: