۲۸ مهر ۱۳۸۸

حرفی از خامنه ای که باید به چیز دیگر نوشت!

زبان خشن و بی ادبم را ببخشید.اما اگر نگویم خواهم مرد! این سخنان گه-ربار خامنه ای را فقط می شود با ا.ن نوشت!او جمهوری اسلامی ایران را یکی از "مهمترین موارد عمل به قرآن" توصیف کرده و خواستار عینیت بخشیدن دستورات قرآن در زندگی روزمره شهروندان کشور شده است.
و گفته:
باید سعی شود "رفتارهای فردی، خانواده، مدیریتی، سازمانی، سیاسی، بین المللی و رفتارها در مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی بر اساس اسلام و قرآن شکل گیرد"
مردک که یا در نعلین گشاد بنیانگذار جمهوری اسلامی کرده نمی بیند خمینی خواست و نتوانست و سی سال خواسته اند همه چیز و همه کس را قرآنی و اسلامی کنند و نشد!
آقا یایش را کرده توی نعلین گشاد خمینی و می خواهد علوم انسانی را اسلامیزه کند!خمینی چنین نتوانست کرد و حالا این کاریکاتور مسخره او چنین احمقانه از تعارض علوم انسانی با مبانی قرآن می گوید!اینها فرزندان خلف همان آیات عظامی هستند که شریعتی می گفت با چهارتا دروغ از آنها فتوای حرمت رادیو می گرفتند!
دیر فهمیده ای مقام عظمی!حالا دیگر بسیاری از طلبه های حوزه ات هم به یمن همین جمهوری اسلامی از همه چیز سر درآورده اند و فریب نخواهند خورد!هم فلسفه می دانند و هم علوم انسانی!
گویا در این میان این تویی که فلسفه نمی فهمی و علوم انسانی گیج ات کرده و کیش و مات شده ای!

۱ نظر:

امید گفت...

معذرت میخوام ... اما خوب راست گفته بنده خدا !!
شما به تک تک سطور قرآن که نگاه کنید پره از کلماتی مثل قاتلوهم و عذاب و ... .
حالا کاری به این نداشته باشید که ایرانیها حتی قرآن رو هم انسانی تفسیر میکنن (که علتش نجابت طبع و پرهیز از خشونت ما ایرانیا در طول تاریخ دلیلشه). بازم تاکید میکنم این جمله خامنه ای عین حقیقت بوده ...