۱ آبان ۱۳۸۸

بازی اشکنک داره!

سر شکستنک داره!

حمله به شیخ مهدی کروبی در سوگواره ی مطبوعات
به نظر می رسد ییشانی شیخ زخمی شده باشد!این طور نیست؟عجیب است بی بی سی در عکس های مربوط به آن اشاره ای به این موضوع نکرده است!

هیچ نظری موجود نیست: