۲۰ مهر ۱۳۸۸

Dancer In The DarkThey say it's the last song
They don't know us,you see
It's only the last song
If we let it be

..................................

روزی، شاید سال‌ها بعد، شاید ده‌ها سال بعد به تهران بروم، سر قبر احسان خواهم رفت، سر قبر بهنود خواهم رفت.

امروز احسان و بهنود شاید کنار هم باشند، نمی‌دانم چه فکر می‌کنند، اما می‌پندارم برای احساسی که می‌توانستند از مادر احسان ببینند و ندیدند اشک می ریزند...

اگر تهران بودم

هیچ نظری موجود نیست: