۲۶ فروردین ۱۳۸۷

مسئله ی اصلی

همان قدر که ادعای حاکمان جمهوری اسلامی وقتی از حضور ملت همیشه در صحنه و حمایتشان از ولایت فقیهان می گویند فریبکارانه است، این ادعا هم که "مردم ما با دین که سیاسی است و هدفی جز حکومت بر تمام شئون زندگی ندارد، مشکل فراوان دارند. از این روی، یا باید دین از زندگی ی مردم بیرون شود و یا دستکم به خواب زمستانی فرو رود" نشانی از نا آگاهی گوینده است ! یا شاید خودفریبی و یا ...

این یادداشت را بخوانید و نظرتان را بگویید!***

هیچ نظری موجود نیست: