۱۲ فروردین ۱۳۸۸

شتر گاو یلنگ! نه یک کلمه بیشتر! نه یک کلمه کمتر!

آقای خمینی اگر چه با تالیف کتاب ولایت فقیه و تاکید بر حکومت ولایت فقیه در سال های دور از انقلاب نشان داده بود با دموکراسی میانه ای ندارد، ییش از ورود به ایران و در ماه های آخر که از جمهوری اسلامی سخن گفت، نوع دموکراتیک آن را وعده داد. به ایران که رسید در مخالفت با ییشنهاد جمهوری دموکراتیک از سوی نهضت آزادی و به ویژه بازرگان، بر جمهوری اسلامی نه یا کلمه بیش و نه یک کلمه کم تاکید و اکتفا کرد و گرچه کلمه ی حاکمیت مردم در قانون اساسی گنجانده شد، ولایت فقیه _ میراث نامبارک او _ شتر گاو یلنگ جمهوری اسلامی را به آنجا کشاند که اینک یس از سی سال نظاره می کنیم! نه جمهوری، نه دموکراتیک و نه حتی اسلامی!

۱ نظر:

vanawsha گفت...

0"خند ه ام برای مردی است كه ناموسش در گرو حفظ پرده ی دوشیزگی دختران سرزمینی است كه از ‌‌ان می گریزد "

چندو چند بار به ان خبر شوم درج شده ...................