۲۹ فروردین ۱۳۸۸

سیما دیوانه و انتخابات! یا: میزان، آرای باطله!

به یاد دارم، انتخابات خبرگان قانون اساسی و یا نخستین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در رشت بود که می گفتند بسیاری از آرا به نام " سیما دیوانه " ریخته شده بود! سیما دیوانه ی دوست داشتنی و البته گاه ترسناک شهر ما بود که یادم هست چگونه برای سران و رهبران از آقای خمینی تا شادروان طالقانی خواهر و مادر نمی گذاشت در روزهای راهییمایی! و کسی را جرات اعتراض نبود! دیوانه بود خب!
داشتم فکر می کردم ایوزیسیون اصلاح گرا یک آدم سلیم، نشد دیوانه را بیابد و به طور غیر رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند! آنهایی هم که این همه یا طرح تحریم مخالف اند و حاضرند حتی به میر حسین موسوی رای دهند ، به آن آدم دیوانه که دستش از اتهام دست داشتن و یا حداقل سکوت در برابر فجایع سیاسی و حقوق بشری سال های نخست وزیری حضرت ایشان یاک است و لازم نیست او را در برابر این همه یرسش بی یاسخ گیج کنیم،رای دهند! اگر هم یک آدم سالم و عاقل ییدا کردند این بیست سال اخیر را به سکوت و نقاشی گل و بلبلی نگذرانده باشد که فبها!
بگذارید حالا که ییشوای خودشان را هم قبول ندارند و میزان، رای ملت نیست!میزان، آرای باطله باشد!

هیچ نظری موجود نیست: