۲۰ آبان ۱۳۸۸

قرار نبود!

تازه قرار بود بیایی اینجا نمایش بگذاری!وقتی این آخرین کارت را برایم فرستادی _ انگار بچه گول بزنی _ وقتی گفتم استاد!یه سر بیا اینورا یه نمایشگاه بذار!گفتی حتما!!!بچه گول زدی؟هان؟!!!
رسمش نبود! اما خوشحالم این که به این راحتی رفتی! زویا می گفت گفته اند رفتی خوابیدی و دیگر برنخاستی! به همین راحتی!گویا بی آن که لحظه ای نگران مرگ باشی فقط چشم هایت را بستی به خواب رفتی و رفتی!
به شیرینی خواب!
راستی! اون ورا اگه به اینترنت دسترسی ییدا کردی یه سر به فیس بوکت بزن!برات ییغام گذاشتم!
.........................................................


فهرست ترجمه ها و نوشته های مهدی سحابی

سحابی: در ترجمه خوب مترجم نبايد ديده شود

سحابی: یکی از کتابهايی که خيلی دوست دارم همين "مرگ قسطی" سلين است

سحابی خودساخته و پویا

ترجمه مهدی سحابی از آیه های شیطانی هیچگاه امکان انتشار نیافت.

۱ نظر:

مهرداد گفت...

درود

زیباست.

هزاران گل سرخ