۱۴ شهریور ۱۳۸۶

Luciano ForeverLuciano Pavarotti 1935-2007

برای شنيدن موسيقی هيچ هوش و ذکاوتی لازم نيست.
لوچيانو ياوارتی

۲ نظر:

مجيد زهری گفت...

)(*&^%$#@!

Saam گفت...

Majid-e aziz,font ha khaanaa nist!nafahmidam che neveshti...be har haal sepaasgozaar-e mehrbaniat...