۲۹ آذر ۱۳۸۸

آیت الله منتظری آزاد شد!


به احترام آزادگی این مرد بر می خیزم و سکوت می کنم. درگذشت آزادمرد در بند حسینعلی منتظری نجف آبادی بر دوستدارانش تسلیت و یادش هماره زنده باد!
آیت الله حسینعلی منتطری درگذشت

هیچ نظری موجود نیست: