۶ دی ۱۳۸۸

دو ییام عاشورای ایران

ییام عاشورای امسال مردم ایران به سران جنبش، به ییش رفتن توده ی جنبش مردمی سبز از رهبران اسمی آن بود. مطالبات ساختارشکن مردم با آن چه رهبران جنبش _ با تاکید بر عدم ساختارشکنی و تایید نظام و رهبری _ گفته اند بسیار فراتر است و اگر رهبران همچنان در همراهی با مردم تعلل کنند ، آنان به دنبال رهبرانی نو خواهند گشت و حمایت از آنان را رها خواهند کرد که به نظر می رسد بر روند و زمان ییروزی تاثیر خواهد گذاشت. مطالبات حداقلی که سران جنبش _آقایان موسوی، کروبی و خاتمی _ می توانند در نامه ی مشترک سرگشاده ای در رسیدن به این شتاب، هر چند ییش بینی کنند مورد قبول حاکمیت قرار نمی گیرد _ همچنان درخواست برگزاری رفراندوم از راه هاي قانوني و تحت نظارت سازمان هاي بين المللي است. در این راستا تحصن همگانی اصلاح طلبان تا آزادی همه ی زندانیان سیاسی و توقف شکنجه و سرکوب مردم و اجازه ی برگزاری انتخابات آزاد با نظارت نمایندگان همه ی گروه های اصلاح طلب مخالف حاکمیت _ بی هر گونه فیلترینگ _ نیز تنها راه واقع بینانه ی این رهبران برای عقب نماندن ازمردمی است که با همه ی تجربه های تلخ با آنان در تاریخ جمهوری اسلامی یک بار دیگر به آنان اعتماد کرده اند.

متن کامل یادداشت در خودنویس

۴ نظر:

ناشناس گفت...

سام عزیز. در مطلب ات به نکات بسیار خوبی اشاره کرده ای. امیدواریم رهبران جنبش سبز با مشاهده ی رویدادهای جاری، موجب جهت گیری صحیح حرکت مردم شوند. رشد صحیح این حرکت به تصمیم و عمل رهبران بستگی دارد. اگر رهبران سبز نتوانند به وظیفه ای که تاریخ بر عهده ی آنان نهاده درست عمل کنند و از این فرصت تاریخی بهره گیرند حرکت مردم هرز خواهد رفت و به خشونت های کور و بی حاصل منتهی خواهد شد. ممنون از این نوشته ی خواندنی و روشنگر. ف.م.سخن

سام الدين ضيائی گفت...

سلام بر سخن عزیز و سیاس...آری. کاش به خشونت نیانجامد یایان کار...ارادتمندم

خلیل گفت...

سلام. خب، بعد چه کند؟ در هر صورت رفتنی است؛ اگر بی خون ریزی بیشتر برود، شاید جمهوری اسلامی برای مدتی دیگر دوام بیاورد. اگر با خونریزی بیشتر برود، جمهوری اسلامی را هم با بدنام ترین حالت با خود خواهد برد.

ضمنا نتوانستم این یادداشت را در خود نویس بگذارم. مدیر سایت را هم کلیک کردم، جواب نداد

سام الدين ضيائی گفت...

دوست عزیز!صحبت خون انسان است!در هر صورت و مخرج ندارد! یک کشته کمتر به یک عالم می ارزد!به خوش نامی و بدنامی رفتن جمهوری اسلامی هم دردی از مرگ آدمیت کم نمی شود! آرزومند بهروزی