۲ دی ۱۳۸۸

نطق ناتمام


همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که که یک شاه، یک خاندان ، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است _ ولو با حسن نیت و به قصد خدمت _ خود را یگانه مالک ، یگانه مسئول، و یگانه مامور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده، وقعی به رضایت و رای مردم ننهد.
شادروان مهندس مهدی بازرگان 1362

۱ نظر:

خلیل گفت...

سلام، یک " صنف " را فراموش کردی؛ صنف روحانیت که مدعی جانشین پیامبر و امامان معصوم و نمایندگی خدا است.به همین دلیل از نظر آنها هر کس مقلد یک مجتهد نباشد،مسلمان نیست. اگر به توضیح المسائل ها نگاه کنید، اولین شرط مسلمان بودن، مفلد بودن است.