۱۷ آذر ۱۳۸۸

میر حسین موسوی:


"مأموریت خود را انجام دهید، من را بکشید، بزنید، تهدید کنید".


بی بی سی

۱ نظر:

خلیل گفت...

میرحسین می داند که آنان چنین ماموریتی ندارند. ماموریت آنان جلو گیری از حضور وی در اجتماعات است. آقای موسوی بجای این اقدام، بهتر است راهی - قانونی وغیر قانونی - برای حضور در اجتماعات پیدا کند. از نافرمانی مدنی شان استفاده کنند.