۱۶ بهمن ۱۳۸۷

زندگی مشترک

-کجا مي ری يا اين بزک دوزک؟
-جهنم! تو هم ميای؟
-الان نمی تونم بيام. يه کاری مونده که بايد تمومش کنم. تو برو. خودم ديرتر ميام .
- برو به جهنم! لازم نکرده بعدا هم بيای!

هیچ نظری موجود نیست: