۱۵ دی ۱۳۸۶

ويروس!

ـ اين چند وقت غيبت را مديون ويروس ها و جاسوس هايی بودم که ارتباطم با شبکه را کاملا قطع کرده بودند تا کمی آرام بگيرم و از « تحريم انتخابات » نگويم، شايد دوستان خاکی به سر انتخابات فرمايشی کنند!

ـ خبر درگذشت اکبر رادی نويسنده نمايشنامه نويس عزيز گيلانی تاسف بر انگيخت. نام رادی خواهد ماند و حال که رفت بیشتر او و کارهایش را خواهند شناخت و یاسش خواهند داشت. روانش شاد باد

_خبر مرگ هر کسی تاسف برانگيز است چنان که خبر ترور بی نظير بوتو. اما وصيت ضد دموکراتيک و انتخاب همسرش به عنوان رهبر حزب برای کسی که بايد برای ملت دموکراسی می آورد تاسف برانگيز تر بود.

ـ برای سلامتی باقی دعا کنيم، اگر کار ديگری نکرده ايم تا کنون! سرگشاده نويسی ها و اعتراض ها و اعتصاب ها ته کشيد انگار! حتی گنجی هم فقط ياد آور می شود، ييش قدم نه!

_عماد عزيز به شب يلدايم دعوت کرد که به آن نرسيدم. با سياس از او اجازه می خواهم اعتراف ها را بگذارم برای دروغ روز سيزده!

ـ بازگشت « مجيد زهری » هم مبارک است! سال نو هم !

۳ نظر:

مجيد زهری گفت...

ThankX.

CresceNet گفت...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.

ناشناس گفت...

abarar bosho bakhane malavan ghahremane.