۳۰ دی ۱۳۸۶

اگر مرد اند!

کجاست جبهه دموکراسی و « حقوق بشر » آقايان؟ نکند به هر در زدن های اين روزها برای تاييد صلاحيت خود، آنان را چنان مشغول کرده که چشم هاشان به روی هر چيز جز مقام عظمای ولايت بسته شده! چنان در عجز و لابه برای گرفتن يک تاييد بيشتر اند که هيچ نمی بينند!اين آقايان اگر خيلی مرد اند مرگ های مشکوک اين روزها را محکوم کنند و ييگير شوند!
حفظ جبهه ييشکش!

يس از زهرا، ابراهيم ***

هیچ نظری موجود نیست: