۷ بهمن ۱۳۸۶

قهر!

خنده دار نيست؟ طرف اگر برادرت هم باشد و با تو چنان کند که نظام با اصلاح طلبان،حداقل با او قهر می کنی! آقای عارف در يی رد صلاحيت ۹۰درصدی اصلاح طلبان می فرمايند:«اصلاح‌طلبان انتخابات را تحريم نمي‌كنند اما احتمال شركت نكردن كانديداهاي باقي مانده در انتخابات مطرح است، چراكه ما با نظام قهر نمي‌كنيم ولي شركت نكردن كانديداهاي اصلاح‌طلب در اين انتخابات باعث خواهد شد تا مردم نتيجه عملكرد محافظه كاران را شفاف‌تر ببينند»! آقا جان مردم دور از جان کور نيستند!می بينند!خوب هم می بينند! فکری به حال نابينايی خودتان بکنيد! بهتر بگوييم به نافهمی زدنتان!

هیچ نظری موجود نیست: