۶ مهر ۱۳۸۷

گربه روی شیروانی داغ


Paul Newman dies at age 83

هیچ نظری موجود نیست: