۱۶ تیر ۱۳۸۸

تعطیلی تهران در آستانه ی هیجدهم تیر ماه

گرد و خاک یا خس و خاشاک؟!

هیچ نظری موجود نیست: