۱۷ تیر ۱۳۸۸

افشاگری الویری از نشست یس از تظاهرات میلیونی با خامنه ای

متن گزارش مرتضی الویری در روز یس از راهییمایی میلیونی اعتراض به نتایج انتخابات با خامنه ای را بخوانید.خامنه ای نشست با نمایندگان نامزدهای معترض را اینچنین ناتمام می گذارد:


مگر وقتي خاتمي با 20 ميليون رأي پيروز شد مردم عصباني نبودند. مسئولي آمد و گفت انتخابات را ابطال كنيد – من به او تشر زدم كه هنوز از من گله‌مند است.

- امكان تقلب نيم درصد هم وجود ندارد. مگر مي‌شود ده ميليون رأي را جابجا كرد.

- اگر در اين مملكت به آقاي مؤمن و آقاي جنتي اعتماد نكنيد به هيچكس نمي‌توانيد اعتماد كنيد بنابراين به عهده آنهاست شكايات را بررسي كنند.

- شما بدانيد صد درصد من ابطال را رد مي‌كنم. ابطال يعني زدن توي دهن مردم.

- مسأله مرجع هم، اينجا مرجع قانوني وجود دارد. چه معني دارد يك كميته يا مرجع ديگري تعيين كنيم. حتي اگر لازم شد صندوق‌هايي را بازشماري كنند. اما من مطمئن هستم كه نتايج عوض نخواهد شد....

متن کامل ( اما مطمئنا با خودسانسوری آقای الویری به دلایل عدیده در تارنمای روز:!)
مهمان روز

هیچ نظری موجود نیست: