۱۹ تیر ۱۳۸۸

یک صفحه دلتنگی برای مهدی آذریزدی و جمشید شیبانی

همان قدر که با قصه های خوب برای بچه های خوب بزرگ شدم ، با سیمین بری جوانی کردم. دلم برای مهدی آذریزدی به اندازه ی بچگی ام تنگ خواهد شد و به اندازه ی جوانی سوخته ام و همه ی نسل سوخته ی انقلاب از مرگ جمشید شیبانی سوگوارم. یاد و نامشان جاودان!

هیچ نظری موجود نیست: