۱۵ شهریور ۱۳۸۸

AMREEKA


Amreeka داستان مونا، مادر مجرد فلسطینی است که به امید آینده ای روشن برای فرزند نوجوانش مهاجرت به امریکا را به بی وطنی در سرزمین مادری اش ترجیح می دهد. قصه با دوربینی واقعگرا آغاز و با قوت ادامه می یابد و با سرانجامی هالیوودی تمام می شود!
با این همه فیلم تا لحظه های آخر دیدنی است!

هیچ نظری موجود نیست: