۳۰ شهریور ۱۳۸۸

شور انگیزقطعه ی "شور انگیز" اثر جاودان شادروان یرویز مشکاتیان، به یاد او و شورانگیزی " همراه شو عزیز"اش

هیچ نظری موجود نیست: