۲۷ شهریور ۱۳۸۸

ویژه: لحظه به لحظه از تهران

خبرنامه گویا - در میدان ولی عصر اکنون که ساعت یازده اکثریت با سبزهاست .البته نیروهای بسیج هم هستند . با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر اینکه از کدام پایگاههای بسیج در راهپیمایی شرکت می کنند .در مجموع فضا آرام است و فقط چند درگیری کوچک میان سبزها و نیروهای بسیج اتفاق افتاده
سبزها نمادهای سبز از جمله بادکنک سبز و پارچه های سیز در دست دارند عکس میرحسین موسوی فراوان در دست سبزهاست

شعار اصلی مردم در میدان ولی عصر -ساعت یازده ونیم یا حسین میرحسین ،مرگ بر دیکتاتور است .آنها همچنین شعار می دهند ما اهل کوفه نیستیم /پول بگیریم بایستیم

جمعیت گسترده ای از سبزها هم اکنون که ساعت یازده و پانزده دقیقه از میدان هفت تیر به سمت ولی عصر به حرکت در آمده اند . یکی از اصلی ترین شعارهای مردم زندانی سیاسی آزاد باید گردد /است .همه خیابان کریمخان مملو از طرفداران جنبش سبز است.روی بسیاری از پلاکاردها این شعار دیده می شود:
تفنگت را زمين بگذار
که من بيزارم از ديدار اين خونبار
چه در غزه - چه در لبنان
چه در قدس و چه در ايران

شعارهای اصلی مردم که با صدای کوبنده شنیده می شود

بسیجی واقعی /همت بود و باکری

منتظری زنده باد /کروبی پاینده باد

دروغگو !این شصت و سه درصد که می گند کو؟

حجاریان زنده باد /موسوی پاینده باد

فلسطین را رها کن /فکری به حال ما کن

کروبی بت شکن /بت بزرگ رو بشکن

نه غزه /نه لبنان /فقط فلات ایران


جعیت گسترده ای از سبزپوش ها الان که ساعت دوازده ظهر است تمام بلوارکشاورز را فراگرفته اند و به طرف دانشگاه تهران در حرکتند

شعارهایی که می دهند

مردم چرا نشستید /ایران شده فلسطین

کهریزک /اعتراف /دیگر اثر ندارد

یا حسین /میرحسین

زندانی سیاسی ازاد باید گردد

ويژه خبرنامه گويا

هیچ نظری موجود نیست: