۲۹ شهریور ۱۳۸۸

دست مریزاد!


این هم از هاشمی و خمینی! خاتمی کجاست؟! کاش لا اقل او در کنار موسوی و کروبی بماند!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8806280372

ehsan گفت...

مسأله به این سادگی نیست. هاشمی همان روز عید فطر در مهمانی هر ساله رهبر در بیت شرکت نکرد و جای خالی اش به چشم می آمد.
همچنین همان روز سیدحسن خمینی بدیدار خانواده های میردامادی و جواد امام رفت.
در ضمن سخنان رهبر در خطبه های عید(بی اعتباربودن اعترافات درباره دیگران) دلجویی از کسی جز هاشمی و خاتمی نبود. رهبر باز هم عقب نشینی کرد و هیچ اتهام و تهدیدی برای سبزها نداشت و از اصلاح الگوی مصرف و توسعه علم حرف زد.