۲۳ شهریور ۱۳۸۸

برادر ای برادر

اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار

"در روز سبز قدس"

تفنگت را زمین بگذار


هیچ نظری موجود نیست: