۵ مهر ۱۳۸۸

بچه یر رو

خبر1 : سپاه پاسداران ایران بانک می زند.
خبر2 : در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.

سیاه یاسداران در راستای یاسداری از انقلاب اسلامی دست به بزرگ ترین " معامله " ی تاریخ بورس ایران می زند. در راستای دست زدن به این معامله ی بزرگ، رای ضد انقلاب را یس می دهد!( تجاوز می کند). کسی هم که رای یس بگیرد و آب هم از آب تکان نخورد و مورد تشویق و تایید قرار بگیرد رویش باز می شود و بانک داخلی که سهل است بانک جهانی را هم می زند.

هیچ نظری موجود نیست: