۱۶ خرداد ۱۳۸۸

سیانور انتخابات!

اگر رای دادی!

در نظام شتر گاو یلنگ جمهوری اسلامی،اگر قرار باشد ابوزیسیون باشی و از تحریم دلسرد شوی. نگران آینده کشور باشی، و هی برای تحریم نکردن دلیل بتراشی و بگویی برای تحریم دلیل محکم نیافته ای اما الترناتیوی هم به جای تحریم برای توقف نظام نیابی! آن وقت است که قاط می زنی و دوباره گول ( در واقع مثل چریک های دم تیغ دژخیم، سیانور انتخابات را) می خوری و می روی که رای بدهی! به چه؟ به مشروعیت نظام! به که؟
به که؟! چه عرض کنم! بهتر است بروی و روی برگه رای بنویسی:
سردار میر محمود کروبی! یک تیر و چهار نشان! این طوری هم بر استحکام نظام بیشتر می افزایی و هم دل امام و رهبر و خودی و غیر خودی و چب و راست و ملی مذهبی و توده ای و چریک و مشروطه خواه و جمهوری خواه و البته اصلاح طلب و اصولگرا و بقیه را اجمعین شاد می کنی!

هیچ نظری موجود نیست: