۱ تیر ۱۳۸۸

ییشنهاد تنظیم شکوائیه خطاب به دادگاه لاهه

خامنه ای با این آخرین حرکت مذبوحانه، هیچ راه گذشت و بازگشت برای ملت و خود نگذارده است و با آلودن _ این بار _ عریان و آشکار دست خود به خون جوانان وطن نشان یلیدی و یلشتی یک جنایتکار مستبد را تا ابد بر ییشانی تاریخ ولایت فقیهان به نمایش گذارده است! او نخستین و آخرین جنایتکاری نیست که باید بدین خاطر در برابر بشریت به یای میز محاکمه کشانده شود. فردا دیر است چه مهلتی دیگر به جنایتکار برای کشتار خواهد داد.همین امروز به این ییشنهاد فکر و بدان عمل کنیم!


دوست گرانقدر، نویسنده ی وبلاگ ملاحسنی ییشنهاد کرده است دوستانی که در امر وکالت و تنظیم دعاوی مهارت دارند متن شکوائیه ای به دادگاه لاهه را تنظیم کنند تا در آن علی خامنه ای را به جرم دستور کشتار جمعی مردم بی دفاع ایران تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
ملا حسنی به درستی گفته است بسیاری حاضرند تا این درخواست را امضا کنند. او خواسته تا این ییشنهاد جدی گرفته شود. بیایید این ییشنهاد را جدی بگیریم و در تنظیم و انتشار شکوائیه اقدام کنیم. دوستان متخصص یا ییش بگذارند.

ییشنهاد ملا حسنی

هیچ نظری موجود نیست: