۲۴ خرداد ۱۳۸۸

در اعتراض به نتایج انتخابات

در اعتراض به نتایج انتخابات ۲۲ خرداد و سرکوب مردم ايران، دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی به همراه دیگر ایرانیان ساکن لس‌آنجلس فردا یك‌شنبه رو به روی ساختمان فدرال جمع خواهند شد. این حركت در راستای همبستگی با دیگر گروه‌های دانشجویی ایرانی در سراسر دنیاست و به هیچ گروه و حزب خاصی منحصر نیست.


Date:Sunday, June 14, 2009
Time:11:00am - 12:00pm
Location:Westwood Federal Building
Street:Wilshire and Federal

هیچ نظری موجود نیست: