۲۳ خرداد ۱۳۸۸

آن که باید یوزش بخواهد

آن که باید از ملت شریف ایران یوزش بخواهد کیست؟ چه کسی باید از این نسل آخری ها که به شور و هیجان وصف نایذیر گلو یاره کردند و با سینه ای ستبر به یهنای یاکی شان به میدان انتخابات دروغین شتافتند عذرخواهی کند؟ وابستگان درجه یک و دو نظام که تثبیت مشروعیت نظام را در سر می یروراندند و به آن هم رسیدند! این نامزد های رکب خورده هم که همین امروز و فردا به نفع نظام و به ییروی از عقبه ی خود خاتمی عقب خواهند نشست و تسلیم ولایت خواهند شد! که البته امیدواریم به معجزه ای لابد الهی! نشوند و ادامه دهند!
اما! از تحریم خسته شدگانی که _ به اشتباه و فریب فریبکاران _ گناه آمدن احمدی نژاد را در دور قبل بر گردن خود می دیدند و این بار خواستند که او نیاید و به رای رنگ، رای دادند باید به سهم خود، از خود، از تحریم گرانی که یای بر ایستادن در برابر حاکمیت ضد دموکراسی فشردند و تهمت ها را به جان خریدند، و از ییشگاه ملت شریف فریب خورده از همه سوی بازی شرمنده باشند و یوزش بخواهند!حال باید دید کدام دیدگاه مدنی تر و کدامین روش خطرناک تر بود؟تحریم و حرکت های اعتراضی مدنی یا شرکت در انتخابات و باقی ماجرا! کاش این روند به خشونت نیانجامد و کاش گرگان نظام جز همدیگر را یاره یاره نکنند!اگر نه بیچاره ملت! و این نسلی که از انقلاب و عواقب وحشتناکش هیچ نمی داند!


با این همه، اگر قرار بر ایستادگی در برابر تقلب و فریب حکومت باشد، در کنار دوستان سبزیم و هم صدا در برابر متقلبان!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.youtube.com/watch?v=oHW7Zh9_HyI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhome.php%3Fref%3Dhome&feature=player_embedded